DisclaimerAlgemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede alle informatie die op de site staat, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

Alle gegevens op deze site mogen enkel gezien worden als louter informatief en vervangen op geen enkele wijze persoonlijk professioneel advies, diagnose, behandeling of oordeel van een therapeut, psycholoog, huisarts of andere zorgverlener.

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.Intellectuele eigendom – Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten.

Deze rechten berusten bij therapiepsycholoog.com, waarbij de therapeut op deze website aangesloten is. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van therapiepsycholoog.com is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.Gelinkte websites

Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats.

Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.Geen aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen we geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig, juist of actueel is.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur, ongeacht of de gebruiker zich bewust was of is van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 10-04-2018.


psycholoog-tilburg-marcella
Aangesloten bij:

nip-lvpw
relatietherapie tilburg Relatietherapie Tilburg
Marlestraat 34
5045 EL Tilburg
Ervaringen van cliënten
"Ben erg tevreden met de hulp van Marcella. Ik voel me er vertrouwd en heb mezelf beter leren kennen en accepteren."

"Bij de praktijk van Marcella kom je echt thuis en voel je je meteen op je gemak."

"Na tientallen jaren therapie bij een veelvoud aan therapeuten, is dit de enige begeleiding die mij daadwerkelijk geholpen heeft."

"Persoonlijke begeleiding, je wordt niet als een nummer behandeld maar heel persoonlijk als mens."

"Ik word hier als individu benaderd. De kleinschaligheid en de gemoedelijke sfeer in de praktijk spreken me aan."

"Ik kon direct terecht met mijn problemen en er werd goed naar me geluisterd. Naar aanleiding daarvan werd er een goed trajectplan opgesteld."

"Wij zijn nu een stuk verder in de zin dat we meer met elkaar rekening houden en meer ontspannen zijn."

"Nogmaals bedankt voor alle hulp! Je hebt veel voor ons kunnen betekenen."

"Mijn man en ik zijn op de goede weg en hebben veel aan het opgestelde plan. Heel erg bedankt"
Tarief
Per sessie van 1 uur: € 105,-
Top